ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ: TẦNG 3 SỐ 435 NGUYỄN KHANG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0961 005 503 – 0961 135 220 – 0983 171 270
EMAIL: DONGPHUCOCEAN@GMAIL.COM