Đồng phục bảo hộ lao động – Công nhân – Kỹ Sư

  • Loại sản phẩm: Đồng phục công nhân
  • Đối tượng sử dụng: Công nhân, người lao động…
  • Khuyến mãi: Miễn phí thiết kế theo yêu cầu
  • Chất liệu: Kaki Thành Công miền Nam, Kaki Nam Định miền Bắc, Kaki Xi, Kaki 65/35, Kaki Pangrim – Kaki Băng Zin, Kaki liên doanh Hàn Quốc…